Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy
Szkoła Podstawowa dla Dorosłych
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół dla Dorosłych
Szkoła Podstawowa nr 1 Specjalna
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 30 Specjalnych
Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi
Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
Szkoła Podstawowa nr 13
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 29
Szkoła Podstawowa nr 14
Szkoła Podstawowa nr 15
Szkoła Podstawowa nr 16
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 16
Szkoła Podstawowa nr 17
Szkoła Podstawowa nr 18
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 8
Szkoła Podstawowa nr 19
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 20
Szkoła Podstawowa nr 22
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 18
Szkoła Podstawowa nr 23 Specjalna
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 31 Specjalnych
Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 19
Szkoła Podstawowa nr 26
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 34
Szkoła Podstawowa nr 27
Szkoła Podstawowa nr 28
Szkoła Podstawowa nr 30
Szkoła Podstawowa nr 31
Szkoła Podstawowa nr 32
Szkoła Podstawowa nr 34
Szkoła Podstawowa nr 35
Szkoła Podstawowa nr 36
Szkoła Podstawowa nr 37 z Oddziałami Sportowymi
Szkoła Podstawowa nr 38
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 40
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 24
Szkoła Podstawowa nr 41
Szkoła Podstawowa nr 43
Szkoła Podstawowa nr 44 Mistrzostwa Sportowego
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego
Szkoła Podstawowa nr 45
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 6
Szkoła Podstawowa nr 46
Szkoła Podstawowa nr 47
Szkoła Podstawowa nr 48
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 7
Szkoła Podstawowa nr 51 Specjalna
Placówka nadrzędna: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3
Szkoła Podstawowa nr 55 Specjalna dla Uczniów Niedostosowanych Społecznie oraz z Zaburzeniami Zachowania w Bydgoszczy
Placówka nadrzędna: Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
Szkoła Podstawowa nr 56
Szkoła Podstawowa nr 57
Szkoła Podstawowa nr 58
Szkoła Podstawowa nr 60
Szkoła Podstawowa nr 61
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 32
Szkoła Podstawowa nr 62
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół i Placówek nr 1
Szkoła Podstawowa nr 63
Szkoła Podstawowa nr 64
Szkoła Podstawowa nr 65
Szkoła Podstawowa nr 66
Szkoła Podstawowa nr 67
Szkoła Podstawowa nr 9