Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy
Szkoła Podstawowa dla Dorosłych
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół dla Dorosłych
Szkoła Podstawowa nr 1 Specjalna
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 30 Specjalnych
Szkoła Podstawowa nr 10
Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 14
Szkoła Podstawowa nr 13
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 29
Szkoła Podstawowa nr 14
Szkoła Podstawowa nr 15
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 15 Mistrzostwa Sportowego
Szkoła Podstawowa nr 16
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 16
Szkoła Podstawowa nr 18
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 8
Szkoła Podstawowa nr 19
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 17
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 20
Szkoła Podstawowa nr 22
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 18
Szkoła Podstawowa nr 23 Specjalna
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 31 Specjalnych
Szkoła Podstawowa nr 25 Integracyjna
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 19
Szkoła Podstawowa nr 26
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 34
Szkoła Podstawowa nr 27
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 20
Szkoła Podstawowa nr 28
Szkoła Podstawowa nr 31
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 10
Szkoła Podstawowa nr 32
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 21
Szkoła Podstawowa nr 34
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 22
Szkoła Podstawowa nr 35
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 23
Szkoła Podstawowa nr 36
Szkoła Podstawowa nr 37
Szkoła Podstawowa nr 38
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 40
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 24
Szkoła Podstawowa nr 41
Szkoła Podstawowa nr 43
Szkoła Podstawowa nr 45
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 6
Szkoła Podstawowa nr 46
Szkoła Podstawowa nr 47
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 25 Mistrzostwa Sportowego
Szkoła Podstawowa nr 48
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 7
Szkoła Podstawowa nr 51
Placówka nadrzędna: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3
Szkoła Podstawowa nr 55 Specjalna dla Uczniów Niedostosowanych Społecznie oraz z Zaburzeniami Zachowania w Bydgoszczy
Placówka nadrzędna: Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
Szkoła Podstawowa nr 56
Szkoła Podstawowa nr 57
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 36
Szkoła Podstawowa nr 58
Szkoła Podstawowa nr 60
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 26
Szkoła Podstawowa nr 61
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 32
Szkoła Podstawowa nr 62
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół i Placówek nr 1
Szkoła Podstawowa nr 63
Szkoła Podstawowa nr 64
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 27
Szkoła Podstawowa nr 65
Szkoła Podstawowa nr 66
Szkoła Podstawowa nr 67
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 28
Szkoła Podstawowa nr 69 Mistrzostwa Sportowego
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 15 Mistrzostwa Sportowego
Szkoła Podstawowa nr 9