Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy
Bydgoskie Gimnazjum Klasyczne
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
Gimnazjum dla Dorosłych
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół dla Dorosłych
Gimnazjum nr 1 Sportowe
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 20
Gimnazjum nr 12
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 18
Gimnazjum nr 15 Mistrzostwa Sportowego
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 26
Gimnazjum nr 16
Gimnazjum nr 17
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 4
Gimnazjum nr 2
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 28
Gimnazjum nr 20
Gimnazjum nr 22
Gimnazjum nr 23
Gimnazjum nr 24
Gimnazjum nr 25
Gimnazjum nr 27
Gimnazjum nr 28
Gimnazjum nr 29
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 16
Gimnazjum nr 3
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 35
Gimnazjum nr 30
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 22
Gimnazjum nr 31
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 24
Gimnazjum nr 32
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 27
Gimnazjum nr 33
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 8
Gimnazjum nr 34
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 23
Gimnazjum nr 35
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 12
Gimnazjum nr 36 dla Słabo Słyszących w Bydgoszczy
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 7
Gimnazjum nr 37 Integracyjne
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 14
Gimnazjum nr 38 Integracyjne
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 19
Gimnazjum nr 39 Specjalne
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 30 Specjalnych
Gimnazjum nr 40 Specjalne
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 31 Specjalnych
Gimnazjum nr 41
Placówka nadrzędna: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3
Gimnazjum nr 44 Specjalne dla Uczniów Niedostosowanych Społecznie oraz z Zaburzeniami Zachowania w Bydgoszczy
Placówka nadrzędna: Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
Gimnazjum nr 46
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
Gimnazjum nr 47
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3
Gimnazjum nr 48
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4
Gimnazjum nr 49
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5
Gimnazjum nr 5
Gimnazjum nr 50
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6
Gimnazjum nr 51
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7
Gimnazjum nr 52
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 9
Gimnazjum nr 53
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego
Gimnazjum nr 54 Mistrzostwa Sportowego
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego
Gimnazjum nr 56
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 36
Gimnazjum nr 57 Mistrzostwa Sportowego
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 15 Mistrzostwa Sportowego
Gimnazjum nr 58 Mistrzostwa Sportowego
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 25 Mistrzostwa Sportowego
Gimnazjum nr 59 Integracyjne
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 29
Gimnazjum nr 6 Mistrzostwa Sportowego
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 10
Gimnazjum nr 7
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 17
Gimnazjum nr 8 Sportowe
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 21
Gimnazjum nr 9