Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy
I Liceum Ogólnokształcące
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 1
II Liceum Ogólnokształcące
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
III Liceum Ogólnokształcące
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3
IV Liceum Ogólnokształcące
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4
IV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych
IX Liceum Ogólnokształcące
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 4
Liceum Profilowane Transportowe
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół Samochodowych
V Liceum Ogólnokształcące
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5
VI Liceum Ogólnokształcące
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6
VI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół Mechanicznych nr 2
VII Liceum Ogólnokształcące
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7
VII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół dla Dorosłych
VIII Liceum Ogólnokształcące
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół Medycznych
X Liceum Ogólnokształcące
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół Mechanicznych nr 1
XI Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 9
XII Liceum Ogólnokształcące
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 24
XIII Liceum Ogólnokształcące
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 35
XV Liceum Ogólnokształcące
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego
XVII Liceum Ogólnokształcące dla Słabo Słyszących
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 7
XX Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego
XXI Liceum Ogólnokształcące Integracyjne
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 19