Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Zamówienie publiczne

Zamawiający:
Szkoła podstawowa nr 41 z Odziałami Sportowymi w Bydgoszczy
Numer sprawy:
01/05/2018
Tryb postępowania:
zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia:
wymiana hydrantów ø 52 na ø 25 z wężami półsztywnymi w całym bud. szkoły , obudowa ścian archiwum z wymianą stolarki na EI 30 z robotami budowlanymi glazurniczymi.
Termin składania ofert:
2018-05-23 10:00
Status postepowania:
rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE

                                          (o wartości do 30 000 euro)

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 759 z późniejszymi zmianami )

do złożenia oferty na wymianę hydrantów ø 52 na ø 25 z wężami półsztywnymi
w całym budynku szkoły, obudowa ścian archiwum z wymianą stolarki na EI 30
z robotami budowlanymi glazurniczymi

Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami Sportowymi  w Bydgoszczy ul. Traugutta 12

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana hydrantów fi52 na fi25 z wężami półsztywnymi w całym bud. szkoły , obudowa ścian archiwum z wymianą stolarki na EI 30 z robotami budowlanymi glazurniczymi określone w przedmiarze robót (zał.)

Oferenci przed złożeniem ofert winni dokonać oględzin budynku we własnym zakresie

 1. Termin realizacji zamówienia: 30 dni

 2. Warunki płatności : przelew na konto w ciągu 30 dni od daty odbioru robót

 3. Termin i miejsce złożenia propozycji cenowej: oferty należy złożyć
  w terminie do 23.05.2018 roku do godz. 10.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 41 z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy ul. Traugutta 12

 4. Osoba do kontaktu z wykonawcami : Dyrektor Wojciech Konarski

   tel. 052-373 05 54  w godz. Od 10:00 do 12:00

Dodatkowe wymagania: posiadanie niezbędnych uprawnień do wykonania czynności objętych przedmiotem zamówienia co należy przedstawić w ofercie wraz z rekomendacjami dotychczasowych wykonanych podobnych robót
z ostatnich 5 lat

 

 

Bydgoszcz, dnia 16.05.2018r.                                                                  

Wynik postępowania:

Złożono 1 ofertę.  Wybrano PHU "Eltronex" W.Gulczyński Bydgoszcz.

 • Załączniki
 • Przedmiar robót
  rozmiar: 216 kB
  Informację wytworzył:
  Wojciech Konarski
  Data wytworzenia:
  2018-05-16
  Wprowadził do BIP:
  Andrzej Kowalewski
  Data publikacji w BIP:
  2018-05-16 11:40:31
  Liczba pobrań:
  28
 • Zapytanie ofertowe
  rozmiar: 500 kB
  Informację wytworzył:
  Wojciech Konarski
  Data wytworzenia:
  2018-05-16
  Wprowadził do BIP:
  Andrzej Kowalewski
  Data publikacji w BIP:
  2018-05-16 11:40:31
  Liczba pobrań:
  28
Informację wytworzył:
Wojciech Konarski
Data wytworzenia:
2018-05-16
Odpowiedzialny:
Wojciech Konarski
Wprowadził do BIP:
Andrzej Kowalewski
Data publikacji w BIP:
2018-05-16 11:40:31
Modyfikował:
Andrzej Kowalewski
Data ostatniej modyfikacji:
2018-05-30 11:10:12
Liczba odsłon:
75