Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Zamówienie publiczne

Zamawiający:
Szkoła Podstawowa nr 41 z Odziałami Sportowymi
Numer sprawy:
02/05/2018
Tryb postępowania:
zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia:
Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego z sali gimnastycznej wraz z chodnikiem na zewnątrz budynku szkoły przy ul. Traugutta 12 w Bydgoszczy na podstawie projektu budowlanego i załączonego przedmiaru robót.
Termin składania ofert:
2018-05-17 10:00
Status postepowania:
rozstrzygnięte

Zapytanie ofertowe

(o wartości poniżej 30 000 euro)

 

(na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 ( Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm .)

 

 Nazwa i adres Zamawiająceg

 

Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami Sportowymi 

85-122 Bydgoszcz,

 ul. Traugutta 12

 

 Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego z sali gimnastycznej wraz z chodnikiem na zewnątrz budynku szkoły przy ul. Traugutta 12 w Bydgoszczy na podstawie projektu budowlanego i załączonego przedmiaru robót.

Oferenci  przed złożeniem ofert winni dokonać oględzin terenu we własnym zakresie. Dokumentacja budowlana do wglądu w sekretariacie szkoły przy ul. Traugutta 12 w Bydgoszczy.

 

 Dodatkowe wymagania:

Posiadanie niezbędnych uprawnień do wykonania czynności objętych przedmiotem zamówienia – nadzór budowlany - co należy przedstawić w ofercie. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Wyceny należy dokonać na podstawie przedmiaru robót.

Termin realizacji zamówienia:  30 dni

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: Wojciech Konarski

 

Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe: do dnia24.05.2018 r. godz. 10:00

 

Odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 41 przy ul. Traugutta 12 w Bydgoszczy lub elektronicznie na adres sp41@edu.bydgoszcz.pl  

 •  

   

   

 

Wynik postępowania:

Złożono 1 ofertę. Wybrano PHU "Eltronex" W.Gulczyński Bydgoszcz

 • Załączniki
 • Zapytanie ofertowe
  rozmiar: 437 kB
  Informację wytworzył:
  Wojciech Konarski
  Data wytworzenia:
  2018-05-17
  Wprowadził do BIP:
  Andrzej Kowalewski
  Data publikacji w BIP:
  2018-05-17 14:07:03
  Liczba pobrań:
  23
 • Przedmiar
  rozmiar: 185 kB
  Informację wytworzył:
  Wojciech Konarski
  Data wytworzenia:
  2018-05-17
  Wprowadził do BIP:
  Andrzej Kowalewski
  Data publikacji w BIP:
  2018-05-17 14:07:03
  Liczba pobrań:
  23
Informację wytworzył:
Wojciech Konarski
Data wytworzenia:
2018-05-17
Odpowiedzialny:
Wojciech Konarski
Wprowadził do BIP:
Andrzej Kowalewski
Data publikacji w BIP:
2018-05-17 14:07:03
Modyfikował:
Andrzej Kowalewski
Data ostatniej modyfikacji:
2018-05-30 11:11:11
Liczba odsłon:
83