Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy
 • Zamówienia publiczne
 • Dostawa drona
  zamawiający: Zespół Szkół Elektronicznych im. Wojska Polskiego ul. M. Karłowicza 20, 85-092 Bydgoszcz
  tryb postępowania: zapytanie ofertowe
  termin składania ofert: 2017-11-28 09:00
  Rok: 2017
 • dostawa produktów mleczarskich do stołówki internatu Zespołu Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy
  zamawiający: Miasto Bydgoszcz ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, odbiorca Zespół Szkół Elektronicznych ul. M.Karłowicza 20, 85-092 Bydgoszcz
  tryb postępowania: przetarg nieograniczony
  termin składania ofert: 2017-02-17 00:00
  Rok: 2017
 • dostawa jaj do stołówki internatu
  zamawiający: Miasto Bydgoszcz ul.Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, odbiorca Zespół Szkół Elektronicznych ul.M.Karłowicza 20, 85-092 Bydgoszcz
  tryb postępowania: zapytanie ofertowe
  termin składania ofert: 2017-02-10 00:00
  Rok: 2017
 • dostawa ryb i konserw rybnych do internatu
  zamawiający: Miasto Bydgoszcz ul.Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, odbiorca Zespół Szkół Elektronicznych ul.M.Karłowicza 20, 85-092 Bydgoszcz
  tryb postępowania: zapytanie ofertowe
  termin składania ofert: 2017-02-10 00:00
  Rok: 2017
 • dostawa mrożonek do internatu
  zamawiający: Miasto Bydgoszcz ul.Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, odbiorca Zespół Szkół Elektronicznych ul.M.Karłowicza 20, 85-092 Bydgoszcz
  tryb postępowania: zapytanie ofertowe
  termin składania ofert: 2017-02-13 00:00
  Rok: 2017
 • dostawa pieczywa do internatu
  zamawiający: Miasto Bydgoszcz ul.Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, odbiorca Zespół Szkół Elektronicznych ul.M.Karłowicza 20, 85-092 Bydgoszcz
  tryb postępowania: zapytanie ofertowe
  termin składania ofert: 2017-02-15 00:00
  Rok: 2017
 • dostawa drobiu do stołówki internatu
  zamawiający: Miasto Bydgoszcz ul.Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, odbiorca Zespół Szkół Elektronicznych ul.M.Karłowicza 20, 85-092 Bydgoszcz
  tryb postępowania: zapytanie ofertowe
  termin składania ofert: 2017-02-15 00:00
  Rok: 2017
 • dostawę mięsa do stołówki internatu
  zamawiający: Miasto Bydgoszcz ul.Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, odbiorca Zespół Szkół Elektronicznych ul.M.Karłowicza 20, 85-092 Bydgoszcz
  tryb postępowania: zapytanie ofertowe
  termin składania ofert: 2017-02-16 00:00
  Rok: 2017
 • dostawa wędlin do stołówki intrnatu
  zamawiający: Miasto Bydgoszcz ul.Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, odbiorca Zespół Szkół Elektronicznych ul.M.Karłowicza 20, 85-092 Bydgoszcz
  tryb postępowania: zapytanie ofertowe
  termin składania ofert: 2017-02-16 00:00
  Rok: 2017
 • dostawa warzyw, owoców, ziemniaków do stołówki internatu
  zamawiający: Miasto Bydgoszcz ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, odbiorca - Zespół Szkół Elektronicznych ul. M.Karłowicza 20, 85-092 Bydgoszcz
  tryb postępowania: zapytanie ofertowe
  termin składania ofert: 2017-02-17 00:00
  Rok: 2017