Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy
 • Przetwarzanie danych osobowych - obowiązek informacyjny

  2019-06-04 13:19
  Szkoła Podstawowa nr 19

  Obowiązek informacyjny w Szkole Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy

 • Zapytanie ofertowe

  2019-06-04 14:03
  Zespół Szkół nr 9

  Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych

 • Informacja RODO

  2019-05-30 15:06
  Zespół Szkół nr 32

  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Zespół Szkół nr 32w Bydgoszczy

 • UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W KRYTEJ PŁYWALNI "PIĄTA FALA" ZLOKALIZOWANEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH N5 UL SZARYCH SZEREGÓW W BYDGOSZCZY

  2019-05-30 17:45
  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5

  w dniu 29.05.2019 r o godz 11:15 w ZSO nr 5 w Bydgoszczy przy ul. Szarych Szeregów 4A nastąpiło otwarcie kopert z ofertami dotyczącymi "utrzymania czystości w krytej pływalni PIĄTA FALA zlokalizowanej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a w Bydgoszczy".

 • §.34 ust. 10 RMRiF.z.dnia 13.września.2017

  2019-05-24 12:51
  Szkoła Podstawowa nr 37 z Oddziałami Sportowymi

  § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r.

 • Statut SP 37 2017

  2019-05-23 22:53
  Szkoła Podstawowa nr 37 z Oddziałami Sportowymi

  STATUT

 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

  2019-05-21 14:54
  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6
 • Sprawozdanie finansowe

  2019-05-17 14:04
  Bursa nr 1

  Dyrektor Bursy nr 1 im. Małgorzaty Szułczyńskiej w Bydgoszczy informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zmianami), sprawozdania finansowe szkoły są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty pod następującym adresem: http://bip.bbfo.bydgoszcz.pl/bbfo/450/sprawozdania-finansowe-jednostek-oswiatowych.html

 • Informacja dotycząca sprawozdań finansowych

  2019-05-15 11:29
  Zespół Szkół nr 8

  informacja

 • Sprawozdania finansowe szkoły - informacje

  2019-05-15 00:34
  Zespół Szkół nr 16