Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy
 • Sprawozdanie finansowe

  2019-05-15 19:29
  Szkoła Podstawowa nr 35

  Informacja na temat sprawozdania finansowego

 • Statut

  2019-05-15 16:09
  Szkoła Podstawowa nr 32
 • Informacja

  2019-05-14 07:20
  Zespół Szkół nr 7

  Informacja

 • Informacja dotycząca sprawozdania finansowego jednostki

  2019-05-14 14:58
  Zespół Szkół nr 19
 • Sprawozdania finansowe szkoły

  2019-05-14 15:24
  Szkoła Podstawowa nr 43

  Sprawozdania finansowe szkoły.

 • Sprawozdanie finansowe

  2019-05-14 13:21
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
 • Informacja w sprawie rachunkowości oraz plau kont

  2019-05-13 09:53
  Przedszkole nr 26 "Pod Tęczowym Parasolem"
 • Inormacja o publikacji sprawozdania finansowego

  2019-05-13 13:14
  Przedszkole nr 19

  Informacja o publikacji sprawozdania finansowego

 • Sprawozdanie finansowe szkoły

  2019-05-13 12:20
  Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych

  Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno Administracyjnych informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zmianami), sprawozdania finansowe szkoły są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty pod następującym adresem: http://bip.bbfo.bydgoszcz.pl/bbfo/450/sprawozdania-finansowe-jednostek-oswiatowych.html

 • Informacja dotycząca sprawozdania finansowego placówki

  2019-05-12 21:55
  Przedszkole nr 70 "Stokrotka"