Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy
 • Oświadczenie o kontroli zarządczej 2023

  2024-05-09 11:59
  Szkoła Podstawowa nr 35
 • Sprawozdania finansowe

  2024-05-09 14:00
  Szkoła Podstawowa nr 46 z Oddziałami Dwujęzycznymi
 • Sprawozdania finansowe szkoły

  2024-05-09 09:37
  Szkoła Podstawowa nr 43

  Sprawozdania finansowe szkoły

 • SPRAWOZDANIE FINANSOWE

  2024-05-09 08:43
  Przedszkole nr 20
 • Sprawozdanie finansowe

  2024-05-09 13:08
  Przedszkole nr 49

  Sprawozdanie finansowe

 • Sprawozdanie finansowe

  2024-05-09 11:13
  Zespół Szkół nr 32

 • Sprawozdanie finansowe

  2024-05-09 09:22
  Szkoła Podstawowa nr 27 z Oddziałami Sportowymi
 • Sprawozdanie finansowe Bursa nr 2 w Bydgoszczy

  2024-05-09 10:39
  Bursa nr 2

  Sprawozdanie finansowe Bursa nr 2 w Bydgoszczy

 • Sprawozdanie finansowe szkoły

  2024-05-09 12:28
  Szkoła Podstawowa nr 28
 • Sprawozdanie finansowe szkoły

  2024-05-09 05:59
  Zespół Szkół Handlowych

  Dyrektor Zespołu Szkół Handlowych im. Marii Dąbrowskiej w Bydgoszczy informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 342), sprawozdania finansowe szkoły są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty pod następującym adresem: http://bip.bbfo.bydgoszcz.pl/bbfo/450/sprawozdania-finansowe-jednostek-oswiatowych.html