Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy
 • Sprawozdanie finansowe 2023 - Zespół Szkół nr 18

  2024-05-08 09:45
  Zespół Szkół nr 18
 • SPRAWOZDANIE FINANSOWE INFORMACJA

  2024-05-08 22:30
  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
 • Sprawozdanie Finansowe Jednostki za rok 2023

  2024-05-08 09:25
  I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
 • Sprawozdanie finansowe Przedszkole nr 68

  2024-05-08 13:06
  Przedszkole nr 68 "Wesołe Smyki"

  Sprawozdanie finansowe Przedszkole nr 68

 • Sprawozdanie finansowe szkoły

  2024-05-08 10:35
  Zespół Szkół Budowlanych

  Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 342), sprawozdania finansowe szkoły są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty pod następującym adresem: http://bip.bbfo.bydgoszcz.pl/bbfo/450/sprawozdania-finansowe-jednostek-oswiatowych.html

 • Sprawozdanie finansowe Szkoły

  2024-05-08 11:31
  Zespół Szkół Spożywczych

  Sprawozdanie finansowe Szkoły

 • Sprawozdanie finansowe szkoły

  2024-05-08 13:15
  Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Sportowymi i Dwujęzycznymi
 • Sprawozdanie finansowe szkoły - rok 2023

  2024-05-08 13:55
  Szkoła Podstawowa nr 63 z Oddziałami Sportowymi

  Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej nr 63 z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy - rok 2023

 • sprawozdanie finansowe szkoły za rok 2023

  2024-05-08 09:29
  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
 • SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2023

  2024-05-08 12:14
  Przedszkole nr 26 "Pod Tęczowym Parasolem"