Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy
 • Nabory do pracy
 • stanowisko: Pracownik administracyjny
  miejsce pracy: III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Bydgoszczy
  termin składania dokumentów: 2021-10-01 11:06
  Rok: 2021
 • stanowisko: nauczyciel plastyki i wdż
  miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 27 w Bydgoszczy
  termin składania dokumentów: 2021-09-30 11:09
  Rok: 2021
 • stanowisko: Nauczyciel wspomagający
  miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 31 w Bydgoszczy
  termin składania dokumentów: 2021-09-30 15:00
  Rok: 2021
 • stanowisko: Nauczyciel edukacji przedszkolnej z językiem angielskim
  miejsce pracy: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, Przedszkole nr 58
  termin składania dokumentów: 2021-10-01 07:15
  Rok: 2021
 • stanowisko: specjalista ds technicznych
  miejsce pracy: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Bydgoszczy
  termin składania dokumentów: 2021-10-01 15:00
  Rok: 2021
 • stanowisko: Nauczyciel geografii 10/20 etatu
  miejsce pracy: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
  termin składania dokumentów: 2021-09-27 15:04
  Rok: 2021
 • stanowisko: Pracownik obsługi- konserwator urządzeń basenowych
  miejsce pracy: Zespół Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego
  termin składania dokumentów: 2021-10-01 14:00
  Rok: 2021
 • stanowisko: intendent
  miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  termin składania dokumentów: upłynął termin składania dokumentów (2021-09-24 14:00)
  Rok: 2021
 • stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnego w grupie specjalnej
  miejsce pracy: Zespół Szkół nr 29 w Bydgoszczy
  termin składania dokumentów: upłynął termin składania dokumentów (2021-09-24 13:00)
  Rok: 2021
 • stanowisko: pomoc kuchenna
  miejsce pracy: Bursa nr 3
  termin składania dokumentów: upłynął termin składania dokumentów (2021-09-22 09:00)
  Rok: 2021