Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy
 • Nabory do pracy
 • stanowisko: Nauczyciel matematyki
  miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 67 im. Andrzeja Szwalbego z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy
  termin składania dokumentów: upłynął termin składania dokumentów (2024-05-06 12:00)
  Rok: 2024
 • stanowisko: Nabór na stanowisko nauczyciela plastyki i techniki
  miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  termin składania dokumentów: upłynął termin składania dokumentów (2024-04-25 14:00)
  Rok: 2024
 • stanowisko: Animator na boisku Orlik przy SP 28
  miejsce pracy: Boisko Orlik przy Szkole Podstawowej nr 28 im. Polskich Noblistów w Bydgoszczy
  termin składania dokumentów: upłynął termin składania dokumentów (2024-05-10 12:00)
  Rok: 2024
 • stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnego
  miejsce pracy: Przedszkole nr 61 Integracyjne
  termin składania dokumentów: upłynął termin składania dokumentów (2024-05-10 14:00)
  Rok: 2024
 • stanowisko: Nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
  miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 31 w Bydgoszczy
  termin składania dokumentów: upłynął termin składania dokumentów (2024-04-24 14:00)
  Rok: 2024
 • stanowisko: LOGOPEDA
  miejsce pracy: PRZEDSZKOLE NR 26" POD TĘCZOWYM PARASOLEM"
  termin składania dokumentów: 2024-05-31 08:34
  Rok: 2024
 • stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnego na zastępstwo
  miejsce pracy: Szkoła Podstawowa Nr 66 im. Misji Pokojowych ONZ z Oddziałami Sportowymi
  termin składania dokumentów: upłynął termin składania dokumentów (2024-04-30 12:00)
  Rok: 2024
 • stanowisko: Nauczyciel języka angielskiego
  miejsce pracy: I Liceum Ogólnoksztatałcące im. C. K. Norwida z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy
  termin składania dokumentów: 2024-05-31 14:00
  Rok: 2024
 • stanowisko: Pedagog
  miejsce pracy: Szkoła Podstawowa Nr 66 im. Misji Pokojowych ONZ z Oddziałami Sportowymi
  termin składania dokumentów: upłynął termin składania dokumentów (2024-04-30 12:00)
  Rok: 2024
 • stanowisko: Nauczyciel biologii
  miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 31 w Bydgoszczy
  termin składania dokumentów: upłynął termin składania dokumentów (2024-05-10 14:00)
  Rok: 2024