Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy
 • Nabory do pracy
 • stanowisko: portier
  miejsce pracy: Zespół Szkół Elektronicznych im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy ul. M.Karłowicza 20
  termin składania ofert: 2018-11-05 11:00
  Rok: 2018
 • stanowisko: nauczyciel matematyki
  miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 63 z Oddziałami Sportowymi
  termin składania ofert: 2018-10-31 12:00
  Rok: 2018
 • stanowisko: sekretarz
  miejsce pracy: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6
  termin składania ofert: 2018-11-07 12:00
  Rok: 2018
 • stanowisko: Pomoc nauczyciela
  miejsce pracy: Przedszkole nr 49, ul. A.G.Siedleckiego 15, 85-868 Bydgoszcz
  termin składania ofert: 2018-10-29 14:00
  Rok: 2018
 • stanowisko: Referent
  miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 65 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi
  termin składania ofert: 2018-10-29 15:00
  Rok: 2018
 • stanowisko: Wychowawca świetlicy
  miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 65 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi
  termin składania ofert: 2018-10-29 15:00
  Rok: 2018
 • stanowisko: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
  miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 58 im Ireny Sendlerowej, Bydgoszcz, Gdańska 53a
  termin składania ofert: 2018-10-30 10:00
  Rok: 2018
 • stanowisko: nabór na stanowisko nauczyciela wspomagającego
  miejsce pracy: Zespół Szkł nr 24 im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy
  termin składania ofert: 2018-10-30 15:00
  Rok: 2018
 • stanowisko: nauczyciel wychowawca w świetlicy
  miejsce pracy: Zespół Szkół nr 30 Specjalnych w Bydgoszczy
  termin składania ofert: 2018-10-30 10:00
  Rok: 2018
 • stanowisko: 1 stanowisko ds. naliczania wynagrodzeń
  miejsce pracy: Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty, Wydział Płac
  termin składania ofert: 2018-10-29 15:00
  Rok: 2018