Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Instrukcja obsługi

Strona podmiotowa BIP tworzona jest zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Poruszanie się po stronie podmiotowej BIP umożliwia menu przedmiotowe umieszczone po lewej stronie ekranu. W wersji mobilnej strony menu przedmiotowe umieszone jest w górnej częsci ekrany - dostępne po kliknięciu w przycisk z symbolem trzech poziomych pasków (ikona menu w wersji mobilnej).
Menu przedmiotowe podzielone jest na grupy tematyczne/działy. Po kliknięciu na odnośnik z nazwą działu, wyświetlana jest lista artykułów.

Powrót do strony głównej BIP możliwy jest poprzez kliknięcie na znajdujący się w najwyższej części ekranu pasek graficzny z ikoną BIP i napisem "biuletyn informacji publicznej".

Do szybszego wyszukania żądanej informacji służy pole wyszukiwania umieszczone po prawej stronie w menu głównym w górnej części strony (w mersji mobilnej pole wyszukiwania znajduje się w rozwijalnym menu).
W pole to należy wpisać słowo (lub słowa) kluczowe, a następnie wcisnąc klawisz Enter lub kliknąć przycisk oznaczony symbolem lupy (). Po wykonaniu tej operacji wyświetlona zostanie lista artykułów spełniających zadane kryterium wyszukiwania.

Każda ze strony Biuletynu wyposażona jest w rejestr zmian, który automatycznie zapisuje informacje o zmianach w treści danego artykułu. Lista zmian dostępna jest po kliknięciu w element oznaczony "Historia wersji" znajdujący się pod artykułem.

W Biuletynie oprócz treści bezpośrednio podanych na stronie, znajdują się również informacje dołączone w postaci plików do pobrania.

Do przeglądania zawartości załączników można wykorzystać darmowe oprogramowanie: