Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy
Szkoła Podstawowa dla Dorosłych
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół Drzewnych
Szkoła Podstawowa nr 1 Specjalna
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 30 Specjalnych
Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi
Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 29
Szkoła Podstawowa nr 14
Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego
Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Sportowymi
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 16
Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Dwujęzycznymi
Szkoła Podstawowa nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 8
Szkoła Podstawowa nr 19
Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Sportowymi
Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi
Placówka nadrzędna: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
Szkoła Podstawowa nr 22
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 18
Szkoła Podstawowa nr 23 Specjalna
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 31 Specjalnych
Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 19
Szkoła Podstawowa nr 26
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 34
Szkoła Podstawowa nr 27 z Oddziałami Sportowymi
Szkoła Podstawowa nr 28
Szkoła Podstawowa nr 30 z Oddziałami Dwujęzycznymi
Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego
Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Sportowymi i Dwujęzycznymi
Szkoła Podstawowa nr 34
Szkoła Podstawowa nr 35
Szkoła Podstawowa nr 36
Placówka nadrzędna: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5
Szkoła Podstawowa nr 37 z Oddziałami Sportowymi
Szkoła Podstawowa nr 38
Szkoła Podstawowa nr 4
Placówka nadrzędna: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Szkoła Podstawowa nr 40
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 24
Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami Sportowymi
Szkoła Podstawowa nr 43
Szkoła Podstawowa nr 44 Mistrzostwa Sportowego
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego
Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Sportowymi
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 6
Szkoła Podstawowa nr 46 z Oddziałami Dwujęzycznymi
Szkoła Podstawowa nr 47 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego
Szkoła Podstawowa nr 48 z Oddziałami Specjalnymi i Sportowymi
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 7
Szkoła Podstawowa nr 51 Specjalna
Placówka nadrzędna: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3
Szkoła Podstawowa nr 55 Specjalna dla Uczniów Niedostosowanych Społecznie oraz z Zaburzeniami Zachowania w Bydgoszczy
Placówka nadrzędna: Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
Szkoła Podstawowa nr 56 z Oddziałami Integracyjnymi
Szkoła Podstawowa nr 57
Placówka nadrzędna: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
Szkoła Podstawowa nr 58
Szkoła Podstawowa nr 60 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego
Szkoła Podstawowa nr 61
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 32
Szkoła Podstawowa nr 62
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół i Placówek nr 1
Szkoła Podstawowa nr 63 z Oddziałami Sportowymi
Szkoła Podstawowa nr 64 z Oddziałami Sportowymi
Szkoła Podstawowa nr 65 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi
Szkoła Podstawowa nr 66 z Oddziałami Sportowymi
Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Sportowymi
Szkoła Podstawowa nr 9
Placówka nadrzędna: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1