Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy
Bursa nr 1
Bursa nr 2
Bursa nr 3
Internat
Placówka nadrzędna: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3
Internat Zespołu Szkół Drzewnych
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół Drzewnych
Internat Zespołu Szkół Elektronicznych
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół Elektronicznych
Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2
Młodzieżowy Dom Kultury nr 3
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół i Placówek nr 1
Młodzieżowy Dom Kultury nr 4
Młodzieżowy Dom Kultury nr 5
Młodzieżowy Dom Kultury nr 6
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 16
Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 29
Pałac Młodzieży
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 30 Specjalnych
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół nr 31 Specjalnych
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 3
Placówka nadrzędna: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3
Warsztaty szkolne
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół Elektronicznych
Warsztaty szkolne
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół Budowlanych
Warsztaty szkolne
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
Warsztaty szkolne
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół Samochodowych
Warsztaty szkolne
Placówka nadrzędna: Zespół Szkół Drzewnych