Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy
 • Statut Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 im. Franciszka Siemiradzkiego w Bydgoszczy

  2024-05-20 08:32
  Zespół Szkół Mechanicznych nr 1

  Statut Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 im. Franciszka Siemiradzkiego w Bydgoszczy

 • Sprawozdanie finansowe za rok 2023

  2024-05-14 06:29
  Szkoła Podstawowa nr 47 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego

  Sprawozdanie finansowe za rok 2023

 • Informacja o sprawozdaniu finansowym

  2024-05-13 21:50
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
 • Informacja dotycząca sprawozdania finansowego szkoły

  2024-05-11 15:25
  Szkoła Podstawowa nr 58

  Informacja dotycząca sprawozdania finansowego szkoły

 • informacja Dyrektora w sprawie sprawozdań finansowych

  2024-05-10 08:20
  Zespół Szkół Samochodowych
 • Obowiązek zamieszczania na stronach internetowych BIP sprawozdań finansowych

  2024-05-10 14:56
  Przedszkole nr 33 "Jacek i Agatka"

  Dyrektor Przedszkola nr 33 "Jacek i Agatka" w Bydgoszczy informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 342), sprawozdania finansowe szkoły są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty pod następującym adresem: http://bip.bbfo.bydgoszcz.pl/bbfo/450/sprawozdania-finansowe-jednostek-oswiatowych.html

 • Sprawozdania finansowe jednostki oświatowej 2023

  2024-05-10 10:27
  Szkoła Podstawowa nr 65 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi
 • Sprawozdania finansowe szkoły

  2024-05-10 14:39
  Szkoła Podstawowa nr 37 z Oddziałami Sportowymi

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37 im. Henryka Sienkiewicza z Oddziałami Sportowymi informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 342), sprawozdania finansowe szkoły są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty pod następującym adresem: http://bip.bbfo.bydgoszcz.pl/bbfo/450/sprawozdania-finansowe-jednostek-oswiatowych.html

 • Sprawozdania finansowe szkoły

  2024-05-10 14:34
  Zespół Szkół Mechanicznych nr 1

  Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 im. Franciszka Siemiradzkiego informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 342), sprawozdania finansowe szkoły są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty pod następującym adresem: http://bip.bbfo.bydgoszcz.pl/bbfo/450/sprawozdania-finansowe-jednostek-oswiatowych.html

 • Sprawozdanie Finansowe 2023

  2024-05-10 10:09
  Przedszkole nr 66

  Sprawozdanie Finansowe za rok 2023