Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy
 • Nabory do pracy
 • stanowisko: ratownik
  miejsce pracy: Pałac Młodzieży
  termin składania ofert: 2019-06-19 18:30
  Rok: 2019
 • stanowisko: stanowisko ds. naliczania wynagrodzeń - umowa o pracę na zastępstwo
  miejsce pracy: Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty - Wydział Płac
  termin składania ofert: 2019-05-30 15:00
  Rok: 2019
 • stanowisko: nauczyciel bibliotekarz
  miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 9
  termin składania ofert: 2019-05-23 14:00
  Rok: 2019
 • stanowisko: Sprzątaczka
  miejsce pracy: Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Bydgoszczy
  termin składania ofert: 2019-05-29 10:10
  Rok: 2019
 • stanowisko: Starszy rzemieślnik
  miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy
  termin składania ofert: 2019-05-20 15:00
  Rok: 2019
 • stanowisko: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
  miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  termin składania ofert: 2019-05-24 12:00
  Rok: 2019
 • stanowisko: nauczyciel wspomagający
  miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  termin składania ofert: 2019-05-24 12:00
  Rok: 2019
 • stanowisko: Ratownik
  miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 65 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi
  termin składania ofert: 2019-05-24 15:00
  Rok: 2019
 • stanowisko: ratownik
  miejsce pracy: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  termin składania ofert: 2019-05-24 14:00
  Rok: 2019
 • stanowisko: referent
  miejsce pracy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
  termin składania ofert: 2019-05-23 11:00
  Rok: 2019