Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Informacja nieudostępniona


Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniana jest na wniosek zainteresowanego (za wyjątkiem informacji prawnie chronionych o których mowa poniżej).

(dokument w załączniku)


Kiedy dostęp do informacji publicznej jest ograniczony ?


Dostęp do informacji publicznej jest ograniczony w przypadkach:

1/ informacji niejawnej (tajemnicy państwowej i służbowej),

2/ informacji stanowiącej tajemnicę ustawowo chronioną (tajemnicę zawodową lub jednostki organizacyjnej),

3/ tajemnicy przedsiębiorcy, chyba że przedsiębiorca zrezygnuje z przysługującego mu prawa,

4/ ze względu na prywatność osoby fizycznej, z dwoma wyjątkami:

a) ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach fizycznych pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzania i wykonywania funkcji,

b) osoba fizyczna rezygnuje z przysługującej ochrony jej prywatności.


Informację wytworzył:
Agnieszka Pietrzak - Koordynator BIP
Data wytworzenia:
2010-09-16
Wprowadził do BIP:
Agnieszka Pietrzak
Data publikacji w BIP:
2010-09-16 22:22:50
Data ostatniej modyfikacji:
2011-03-01 08:36:17
Liczba odsłon:
47427