Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Statut Młodzieżowego Domu Kultury nr 5 w Bydgoszczy

Uchwalony w dniu: 2011-03-03

Tekst ujednolicony po zmianach z dnia 25 czerwca 2014

 

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury nr 5 w Bydgoszczy informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zmianami), sprawozdania finansowe placówki są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty pod następującym adresem: http://bip.bbfo.bydgoszcz.pl/bbfo/450/sprawozdania-finansowe-jednostek-oswiatowych.html

 

Informację wytworzył:
Jolanta Wawrzonkowska
Data wytworzenia:
2011-03-03
Wprowadził do BIP:
Łukasz Kosz
Data publikacji w BIP:
2012-01-16 07:09:42
Modyfikował:
Hanna Grześkowiak
Data ostatniej modyfikacji:
2019-05-17 12:32:25
Liczba odsłon:
7557