Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy
  • Zamówienia publiczne
  • Dostawa artykułów żywnościowych
    zamawiający: Przedszkole nr 33
    tryb postępowania: zapytanie ofertowe
    termin składania ofert: 2013-02-20 00:00
    Rok: 2013