Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Dyrektor Przedszkola nr 57 „Pluszowy Miś” informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zmianami), sprawozdania finansowe przedszkola są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty pod następującym adresem: http://bip.bbfo.bydgoszcz.pl/bbfo/450/sprawozdania-finansowe-jednostek-oswiatowych.html

Informację wytworzył:
Lidia Pniewska
Data wytworzenia:
2019-05-10
Wprowadził do BIP:
Jolanta Szczepańska
Data publikacji w BIP:
2019-05-10 08:40:02
Liczba odsłon:
41