Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy
  • Zamówienia publiczne
  • roboty remontowo - budowlane
    zamawiający: Przedszkole nr 57 'Pluszowy Miś'
    tryb postępowania: zapytanie ofertowe
    termin składania ofert: 2012-07-13 00:00
    Rok: 2012