Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Informacje o placówce

Nazwa szkoły:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3
im. Maria Grzegorzewska
Rodzaj szkoły:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Telefon:
523223471
Faks:
523223471
Poczta elektroniczna:
Adres:
ul. Graniczna 12
85-201 Bydgoszcz
Dyrektor:
Alicja Kruzel
Inspektor ochrony danych:
Katarzyna Orczykowska
iod@um.bydgoszcz.pl

Dyrektor SOSW nr 3 informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zmianami), sprawozdania finansowe szkoły są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty pod następującym adresem: http://bip.bbfo.bydgoszcz.pl/bbfo/450/sprawozdania-finansowe-jednostek-oswiatowych.html


Informację wytworzył:
Alicja Kruzel
Data wytworzenia:
2010-09-16
Wprowadził do BIP:
Łukasz Kosz
Data publikacji w BIP:
2012-01-13 12:32:38
Modyfikował:
Tadeusz Rybski
Data ostatniej modyfikacji:
2019-05-09 13:54:22
Liczba odsłon:
34635