Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Zamówienie publiczne

Zamawiający:
SOSW nr 3 ul. Graniczna !2 w Bydgoszczy
Numer sprawy:
SOSW nr 3/11/2011
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia:
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni chodników placu i podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku SOSW nr 3 przy ul. Granicznej 12 w Bydgoszczy
Termin składania ofert:
2011-10-07
Status postepowania:
rozstrzygnięte

Kosztorys(dokument w załączniku)

Przetarg nieograniczony(dokument w załączniku)

Wynik postępowania:

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 3 w Bydgoszczy, ul. Graniczna 12 zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni chodników, placów i podjazdów dla niepełnosprawnych na terenie Ośrodka, najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Solo” Tomasz Koczyński, Tuchola, ul. Transportowa 12 z kwotą brutto 127.548, 52 PLN i okresem gwarancji 5 lat.
Informację wytworzył:
SOSW nr 3 ul. Graniczna !2 w Bydgoszczy
Data wytworzenia:
2011-09-22
Wprowadził do BIP:
Tadeusz Rybski
Data publikacji w BIP:
2011-10-11 08:09:53
Data ostatniej modyfikacji:
2011-10-10 14:01:31
Liczba odsłon:
3241