Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Nabór do pracy

Stanowisko:
Animator na boisku Orlik
Miejsce pracy:
Boisko Orlik przy Szkole Podstawowej nr 28 w Bydgoszczy
Termin składania dokumentów:
2019-02-18 12:00
Status naboru:
dokonano wyboru

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA STANOWISKO ANIMATORA NA BOISKU ORLIKDyrektor Szkoły Podstawowej nr 28 w Bydgoszczy przy ul. K. K. Baczyńskiego 1 ogłasza nabór na stanowisko animatora na boisku Orlik przy SP 28.

 1. Nazwa i adres jednostki: Szkoła Podstawowa nr 28 w Bydgoszczy, ul. K. K. Baczyńskiego 1, 85-805 Bydgoszcz

 2. Umowa zlecenie - od 1.03.2019 r.

 3. Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania związane z w/w stanowiskiem.

Wymagania niezbędne:

 • posiada obywatelstwo polskie,

 • posiada wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym, kierunek – wychowanie fizyczne

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 • nie była karana za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne,

 • przestrzega podstawowych zasad moralnych.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny

 • CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

 • oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko animatora na boisku Orlik (załącznik nr 1).

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 28 w Bydgoszczy przy ul. K.K. Baczyńskiego 1 do dnia 18 II 2019 r. do godz. 12.00 lub przesłać na adres szkoły. Dokumenty, które wpłyną po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko animatora na boisku Orlik”. O terminie dalszego postępowania kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani telefonicznie.

Wynik naboru:

Marek Tomczak - Piechcin

Wybrany kandydat spełnił kryteria naboru na stanowisko - Animator na boisku Orlik.

 • Załączniki
 • Oświadczenie nr 1
  rozmiar: 14 kB
  Informację wytworzył:
  Małgorzata Modrzejowska
  Data wytworzenia:
  2019-02-08
  Wprowadził do BIP:
  Izabela Zwierzchowska
  Data publikacji w BIP:
  2019-02-08 10:33:30
  Liczba pobrań:
  57
Informację wytworzył:
Małgorzata Modrzejowska
Data wytworzenia:
2019-02-08
Wprowadził do BIP:
Izabela Zwierzchowska
Data publikacji w BIP:
2019-02-08 10:33:30
Modyfikował:
Izabela Zwierzchowska
Data ostatniej modyfikacji:
2019-03-04 13:47:22
Liczba odsłon:
439