Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy
 • Sprawozdania finansowe szkoły

  2024-05-10 14:39

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37 im. Henryka Sienkiewicza z Oddziałami Sportowymi informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 342), sprawozdania finansowe szkoły są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty pod następującym adresem: http://bip.bbfo.bydgoszcz.pl/bbfo/450/sprawozdania-finansowe-jednostek-oswiatowych.html

 • Informacja

  2023-05-11 17:27

  Informacja wynikająca z §34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

 • Sprawozdania finansowe szkoły

  2022-05-04 22:16

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37 im. Henryka Sienkiewicza z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 342), sprawozdania finansowe szkoły są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty pod następującym adresem: http://bip.bbfo.bydgoszcz.pl/bbfo/450/sprawozdania-finansowe-jednostek-oswiatowych.html

 • Regulamin ZAJKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Obowiązuje od 1 kwietnia 2022r.

  2022-03-18 05:57

  .

 • Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego na 01.01.2021

  2021-03-30 15:25

  Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego na dzień 01.01.2021

 • §.34 ust. 10 RMRiF.z.dnia 13.września.2017

  2019-05-24 12:51

  § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r.

 • Statut SP 37

  2019-05-23 22:53

  STATUT

 • Statut Szkoły Podstawowej nr 37 im. Henryka Sienkiewicza

  2012-01-17 09:52