Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Zamówienie publiczne

Zamawiający:
Szkoła Podstawowa nr 46 z oddziałami dwujęzycznymi, ul. Kombatantów 2 ,85-829 Bydgoszcz
Numer sprawy:
Tryb postępowania:
zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia:
Oferta cenowa na monitor interaktywny
Termin składania ofert:
2018-08-03 11:09
Status postepowania:
rozstrzygnięte

Bydgoszcz 23.07.2018 r.

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

 

 

 1. I.        ZAMAWIAJĄCY:

Szkołą Podstawowa nr 46 z oddziałami dwujęzycznymi

Ul. Kombatantów 2

85-829 Bydgoszcz

 

 

 1. II.        PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” zgodnie z następującą specyfikacją:

           

 1. 1.    Rodzaj i ilość pomocy dydaktycznych

Lp.

Rodzaj pomocy dydaktycznej

Ilość

1

Monitor interaktywny

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 2.    Wymagania funkcjonalno-techniczne do powyższych pomocy dydaktycznych:

Monitor interaktywny – parametry minimalne

 

Efektywna powierzchnia monitora (obszar interaktywny), na której można dokonywać notatek, sterować pracą komputera 145cm x 83 cm (przekątna 65 cali – 163 cm).

Format monitora – 16:9.

Waga – maksymalnie 42 kg.

Jasność 350 cd/m2.

Rozdzielczość matrycy 4K.

Kontrast 1200:1.

Kąt widzenia 178 stopni.

Czas reakcji matrycy maksimum 8 ms.

Wyświetlacz LCD z podświetleniem LED.

Wbudowane głośniki o łącznej mocy 10W.

Funkcje monitora bez podłączania do komputera: przeglądarka internetowa, tryb whiteboard wraz z współdzieleniem notatek w trybie rzeczywistym (edycja notatek również przez podłączonych uczestników poprzez np. smartfony lub komputery), wyświetlanie ekranu urządzenia przenośnego lub komputera, odtwarzanie treści interaktywnych (możliwość wysyłania wykonanych w programie komputerowym interaktywnych lekcji na monitor poprzez sieć).

Technologia – dotykowa, IR.

Komunikacja monitora z komputerem za pomocą przewodu USB.

System mocowania VESA - uchwyt ścienny w zestawie.

Gniazda podłączeniowe. Wejścia: VGA x 1, HDMI x 3, USB typ B x 2, USB typ A x 4,stereo audio miniJack x 1, RS232 x 1. Wyjścia: HDMI x 1, S/PDIF x 1 ,stereo audio miniJack x 1.

Współpraca z HDCP 1.4.

Pobór mocy do 120W w czasie pracy, nie więcej niż 0,3 W w trybie uśpienia.

Gwarancja producenta na monitor – 3 lata.

Obsługa monitora za pomocą załączonych pisaków i za pomocą palca.

W zastawie z monitorem dwa pisaki.

W zestawie półka mocowana do obudowy monitora lub przygotowane przez producenta monitora miejsca do odłożenia pisaków.

Obsługa 10 jednoczesnych dotknięć umożliwia pracę kilku użytkowników jednocześnie z materiałem interaktywnym na tablicy wykorzystując dołączone pisaki, inne przedmioty lub swoje palce do pisania.

Realizacja funkcji myszy oraz gestów wielodotyku przy użyciu palca (palcy), pisanie za pomocą pisaka dołączonego do monitora, ścieranie zapisków dłonią. Wszystkie te funkcje dostępne bez konieczności przełączania trybów.

Rozpoznawanie gestów wielodotyku: dotknięcie obiektu w dwóch punktach i obracanie punktów dotyku wokół środka – obracanie obiektu, dotknięcie obiektu w dwóch punktach i oddalanie lub przybliżanie punktów dotyku – zwiększanie i zmniejszanie obiektu.

Czujnik światła pozwalający automatycznie dostosować jasność monitora do warunków panujących w sali.

Autoryzowany przez producenta monitora serwis w Polsce, certyfikowany zgodnie z normą ISO 9001:2000 lub ISO 9001:2008 w zakresie urządzeń audiowizualnych.

 

Oprogramowanie interaktywne do monitora

Oprogramowanie do obsługi tablicy lub monitora interaktywnego (zwanych dalej interaktywny wyświetlacz), które pozwala na przygotowanie treści lekcji, jej wyświetlenie w czasie zajęć i archiwizację po ich zakończeniu. Wszystkie wyspecyfikowane funkcje musi posiadać jedno oferowane oprogramowanie. Wszystkie opisane poniżej funkcje muszą być realizowane bez konieczności wychodzenia lub minimalizowania programu. Nie dopuszcza się realizacji funkcji przez więcej niż jedno oprogramowanie.

Multituch (wielodotyk)

 • Program musi obsługiwać, co najmniej dwadzieścia równoczesnych dotknięć, kiedy jest używany z kompatybilnym interaktywnym wyświetlaczem wielodotykowym.
 • Aplikacja musi obsługiwać multituch (wielodotyk), gdy jest używany z kompatybilnym interaktywnym wyświetlaczem wielodotykowym.
 • Oprogramowanie musi obsługiwać gesty multitouch wykonywane przez jednego lub wielu użytkowników jednocześnie przy kompatybilnym interaktywnym wyświetlaczu wielodotykowym.
 • Program musi wspierać co najmniej gesty:
  • powiększanie i pomniejszanie obiektu poprzez zbliżanie i oddalanie palców dotykających go,
  • obracanie obiektu poprzez przesuwanie palców osiowo względem siebie,
  • przesuwanie palcem w lewo lub w prawo na pustym fragmencie strony w celu przejścia do kolejnie lub poprzedniej strony,
  • potrząśnięcie zaznaczonymi obiektami w celu ich zgrupowania lub potrząśniecie obiektem zgrupowanym w celu jego rozgrupowania na elementy składowe.

Tworzenie materiałów lekcyjnych

 • Program do interaktywnych wyświetlaczy musi pozwalać na przygotowanie i prezentację treści lekcji lokalnie z dysku komputera. Nie dopuszczalne są rozwiązania zdalne, chmurowe dostępne poprzez sieć Internet.
 • Program do interaktywnych wyświetlaczy musi zawierać kreator do tworzenia ćwiczeń interaktywnych, który pozwala nauczycielom wybierać spośród zestawów aktywności i szablonów graficznych, aby utworzyć zadania dla uczniów w krótkim czasie. Kreator musi:
  • zawierać co najmniej dwa różne aktywności dwa szablony graficzne, w tym koniecznie sortowanie elementów i odwracane dwustronne karty z tekstem i/lub obrazem,
  • umożliwiać nauczycielom zapisanie treści danej aktywności ponownego jej użycia w innej aktywności,
  • pozwalać na wstawienie bezpośrednio do treści lekcji przygotowanych w kreatorze aktywności, bez konieczności opuszczania aplikacji do interaktywnych wyświetlaczy,
  • umożliwiać nauczycielom korzystanie z losowego wyboru ucznia na podstawie przygotowanej i zapisanej wcześniej listy uczniów danej klasy,
  • przygotowane ćwiczenia interaktywne mogą być rozwiązywane przez uczniów na interaktywnym wyświetlaczu lub poprzez sieć Internet na indywidualnych urządzeniach komputerowych każdego z uczniów.
  • Aplikacja do interaktywnych wyświetlaczy musi importować i eksportować pliki PowerPoint® oraz Interactive Whiteboard / Common File Format (IWB / CFF).
  • Oprogramowanie do interaktywnych wyświetlaczy musi pozwalać na wstawienie przez użytkowników tabel bezpośrednio do treści lekcji. Program pozwala przekształcić odręcznie narysowane tabele na tabele, które są już wstępnie sformatowane, na podstawie przekształcanego szkicu.
  • Aplikacja pozwala na grupowanie stron (treści pojedynczych tablic), tak aby możliwe było utworzenie korelacji z konspektami zajęć i harmonogramami oraz rozbicie materiału na segmenty w celu lepszej organizacji treści programowych.
  • Program musi zawierać kartę właściwości, która pozwala z jednego miejsca modyfikować style tekstu, animacje obiektów, efekty wypełnienia kształtów i style linii.
  • Musi zawierać narzędzie do graficznego odwzorowania pojęć (concept mapping).

Prowadzenie lekcji

 • Program musi umożliwiać nauczycielowi prowadzenie i sterowanie treścią lekcji za pomocą tabletu działającego pod jednym z systemów operacyjnych Android lub iOS.
 • Aplikacja musi obsługiwać co najmniej dwie różne metody dotykowe, w celu uzyskania dostępu do menu wywoływanego kliknięciem prawym przyciskiem myszy, gdy program jest używany z kompatybilnym interaktywnym wyświetlaczem.
 • Oprogramowanie musi umożliwić użytkownikom wstawianie przeglądarek internetowych bezpośrednio do treści lekcji (wbudowana przeglądarka internetowa). Przeglądarka internetowa wyświetla „żywą”, interaktywną zawartość internetową bezpośrednio na stronie. Użytkownicy muszą móc rysować i pisać po osadzonej zawartości strony internetowej oraz przeciągać i upuszczać obrazy z wbudowanej przeglądarki internetowej na stronę.
 • Program musi zawierać narzędzie do nagrywania i przechowywania aktywności na interaktywnym wyświetlaczu oraz dźwięku. Musi mieć możliwość nagrywania całego ekranu, okna lub określonego obszaru. Musi być w stanie dodać do nagrania znak wodny z znacznikiem czasu, informacją o dacie lub logo szkoły.
 • Musi umożliwić użytkownikom zresetowanie strony do ostatniego zapisanego stanu.
 • Musi umożliwić użytkownikom wyczyszczenie całego cyfrowego tuszu ze strony.
 • Musi zawierać narzędzie do pisania pozostawiające ślad, który zostaje wygładzony i wyrównany dla poprawy czytelności adnotacji.
 • Musi zawierać narzędzie do pisania, które pozwala na:
  • uruchamia efekt reflektora, po narysowaniu okręgu,
  • włącza lupę, po narysowaniu prostokąta,
  • pisane nim adnotacje blakną i znikają w ciągu kilku sekund.
  • Musi zawierać narzędzie umożliwiające użytkownikom wybranie do wyświetlania określonej części wstawionego do treści lekcji obrazu.
  • Musi zawierać opcję automatycznego wypełnienia dowolnego rysowanego ręcznie zamkniętego kształtu kolorem.
  • Musi zawierać narzędzie pisaka, który pozwala rysować kreską wyglądające jak ślad kredki świecowej w dowolnym kolorze.

Zawartość lekcji

 • Aplikacja musi umożliwiać automatyczny i bezpośredni dostęp do lokalnego folderu sieciowego, w którym nauczyciele mogą przechowywać i modyfikować wspólną zawartość edukacyjną.
 • Oprogramowanie musi zapewniać dostęp do gotowych zasobów do nauki w społecznościowej witrynie internetowej bezpośrednio ze swojego interfejsu.
 • Dla użytkowników programu musi być zapewniony dostęp do co najmniej 500 lekcji.
 • Społecznościowa witryna internetowa dostawcy oprogramowania musi oferować on-line ponad 60 000 zasobów, w tym lekcje i aplikacje wydawnictw edukacyjnych oraz dostawców treści. Bezpłatne zasoby internetowe muszą być dostępne na żądanie i wyszukiwane według tematów oraz podkategorii. Użytkownicy muszą mieć możliwość podglądania zasobów przed pobraniem.

Producent gwarantuje dostępność opisanych funkcji przez minimum rok od daty dostarczenia programu.

 

 

 

 1. 3.    Dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie użytkowników

W ramach dostawy urządzeń wykonawca musi zapewnić transport urządzeń we wskazane miejsce (szkoła), zainstalować i uruchomić urządzenia oraz przeszkolić użytkowników (co najmniej dwie osoby) według poniższych wytycznych:

 

Instalacja monitora interaktywnego:

 • Instalacja monitora na uchwycie ściennym.
 • Wszystkie przewody niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zestawu poprowadzone w listwach instalacyjnych w pobliże biurka nauczyciela z jednej strony oraz podłączone do monitora (HDMI i USB) z drugiej strony.
 • Monitor podłączony do zasilania.

 

Wykonawca zapewnia kable sygnałowe o odpowiedniej długości.

 

Uruchomienie:

 • Wykonawca uruchamia i kalibruje monitor.
 • Na komputerze dostarczonym i oprogramowanym przez użytkownika uruchamia program interaktywny i wykonuje co najmniej: napisanie pisakiem elektronicznym nazwy szkoły, przeniesienie napisanego obiektu w inny rejon tablicy, dodatnie dowolnego obrazu z galerii, uruchomienie prawego przycisku myszy.
 • Odtwarza dźwięk z komputera na podłączonych głośnikach.

Szkolenia z obsługi urządzeń interaktywnych i audiowizualnych:

Treści szkolenia muszą obejmować co najmniej:

 • elementy monitora interaktywnego,
 • sposób uruchomienie monitora,
 • sposób wykonania kalibracji monitora,
 • zasady bezpiecznej pracy z monitorem,
 • wykonanie przez użytkownika co najmniej: napisanie pisakiem elektronicznym nazwy szkoły, przeniesienie napisanego obiektu w inny rejon tablicy, dodatnie dowolnego obrazu z galerii, uruchomienie prawego przycisku myszy,

przekazanie informacji o dostępnych bezpłatnych zasobach internetowych wykorzystywanego oprogramowania (gotowe lekcje, dodatkowe materiały szkoleniowe, strony społecznościowe).

 

 1. III.        WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM

Ofertę może złożyć Wykonawca, który:

 1. Wykona przedmiot zamówienia w terminie.
 2. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT.
 3. Wymagania wobec Wykonawcy:

1)    Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym

2)    Wiedza i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym

 

 1. IV.        OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Oferent powinien przedstawić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania w formie oryginału (załącznik nr 1 Formularz ofertowy) lub skanu.

 

 1. V.        MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera - pod adres: Szkoła Podstawowa nr 46 ul. Kombatantów 2; 85-829 Bydgoszcz lub wysłana mailowo na adres  dyrektorsp46bydgoszczop.pl – do dnia 03.08.2018 r do godziny 12:00 (decyduje data wpływu).

 

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 

 1. VI.        TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

30 dni od dnia złożenia zamówienia

 

 1. VII.        OCENA OFERTY

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem technicznym, funkcjonalnym i użytkowym mieszczącej się w budżecie zadania.

 

 1. VIII.        INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi mailowo.

 

 1. IX.        DODATKOWE INFORMACJE

Osoba do kontaktu: dyrektor szkoły , adres e-mail dyrektorsp46bydgoszcz@op., telefon

52 361 03 22

 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

 

 

 

 


 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

 

 

OFERTA

Nazwa Oferenta: ……………………………………………………………………………………………………………

Adres Oferenta: ………………………………………………………………………………………………………………

Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………………………………….

Numer telefonu: ………………………………….………………………………….

adres e-mail: ………………………………….………………………………………

 

odpowiadając na zapytanie na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” dla …………………………………………………………………. /nazwa zamawiającego/

 

 

 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

 

Lp.

Rodzaj pomocy dydaktycznej

(producent i model urządzenia; producent, nazwa i wersja oprogramowania)

Ilość

Jednostkowa cena netto PLN

VAT %

Wartość netto PLN

Wartość brutto PLN

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

Razem

 

 

 

 

 1. Gwarancja:

Urządzenie: …………………………………….. – okres gwarancji …………. miesięcy

Urządzenie: …………………………………….. – okres gwarancji …………. miesięcy

 

 

 1. Deklaruję  ponadto  termin  wykonania  zamówienia  zgodnie  z  zapisami  podanymi w zapytaniu ofertowym.

 

 1. Oświadczam, że uczestnicząc w procedurze wyboru wykonawcy na realizację niniejszego zapytania:

-         cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,

-         spełniam warunki udziału w postępowaniu i wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym,

-         uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty,

-         uznaję się za związanego treścią złożonej oferty przez okres 30 dni od daty złożenia oferty,

-         znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zgodnej z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym

-         posiadam wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym

-         zrealizuję przedmiot umowy w terminie …… dni od  dnia złożenia zamówienia.

 

 

 

…………………………………..                                             ....................................................................  

(Data i miejsce)                                                                       (Pieczęć i podpis/y  oferenta)

 

 

Jednocześnie stwierdzam/y, iż świadomy/i jestem/śmy odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń.

 

 

 

 

 

 

…………………………………..                                             ....................................................................  

 (Data i miejsce)                                                                                  (Pieczęć i podpis/y  oferenta)

 

 

Wynik postępowania:

W wyniku postępowania przetargowego wygrała firma ZOLTAR.

Informację wytworzył:
Lukrecja Trzemżalska -Naganowska
Data wytworzenia:
2018-07-23
Odpowiedzialny:
Lukrecja Trzemżalska-Naganowska
Wprowadził do BIP:
Anna Brzostek
Data publikacji w BIP:
2018-07-23 11:21:40
Modyfikował:
Anna Brzostek
Data ostatniej modyfikacji:
2018-08-09 15:15:23
Liczba odsłon:
203