Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy
  • Zamówienia publiczne
  • Remont dachu
    zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 46 w Bydgoszczy
    tryb postępowania: zapytanie ofertowe
    termin składania ofert: 2012-08-10 00:00
    Rok: 2012