Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy
 • Sprawozdania finansowe

  2019-05-10 13:36

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 66 im. Misji Pokojowych ONZ z Oddziałami Sportowymi informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zmianami), sprawozdania finansowe szkoły są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty pod następującym adresem: http://bip.bbfo.bydgoszcz.pl/bbfo/450/sprawozdania-finansowe-jednostek-oswiatowych.html

 • Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej dyrektora za rok 2018

  2019-01-31 18:13

  Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej dyrektora za rok 2018

 • STATUT Szkoły Podstawowej nr 66 im. Misji Pokojowych ONZ z Oddziałami Sportowymi

  2017-12-11 13:57
 • Statut Szkoły Podstawowej Nr 66

  2012-01-16 06:54