Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Statut i dokumenty Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Bydgoszczy

Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Bydgoszczy informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zmianami), sprawozdania finansowe placówki są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty pod następującym adresem: 

http://bip.bbfo.bydgoszcz.pl/bbfo/450/sprawozdania-finansowe-jednostek-oswiatowych.html

Informację wytworzył:
Małgorzata Stachowicz
Data wytworzenia:
2010-11-10
Wprowadził do BIP:
Agnieszka Pietrzak
Data publikacji w BIP:
2012-01-13 07:57:55
Modyfikował:
Tomasz Lemański
Data ostatniej modyfikacji:
2019-05-09 12:13:55
Liczba odsłon:
9263