Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Sprawozdania finansowe szkoły - informacje

Dyrektor  Zespołu Szkół nr 16 w Bydgoszczy informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zmianami), sprawozdania finansowe szkoły są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty pod następującym adresem: http://bip.bbfo.bydgoszcz.pl/bbfo/450/sprawozdania-finansowe-jednostek-oswiatowych.html

 

Informację wytworzył:
Grażyna Lewandowska
Data wytworzenia:
2019-05-09
Wprowadził do BIP:
Bartosz Budziak
Data publikacji w BIP:
2019-05-15 00:34:29
Liczba odsłon:
35