Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Zamówienie publiczne

Zamawiający:
Zespół Szkół nr 29
Numer sprawy:
4/2018
Tryb postępowania:
zapytanie o cenę
Przedmiot zamówienia:
Zamówienie /drób
Termin składania ofert:
2018-12-11 14:00
Status postepowania:
aktualne

 

 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 29 W BYDGOSZCZY

    ul. Słoneczna 26, 85-348 Bydgoszcz

    tel./fax. 52 373 08 78,  52 373 59 40 dyr. 52 340 70 38

 

e-mail zsnr29@bip.oswiata.bydgoszcz.pl  www: http://zs29bydgoszcz.pl

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

 

dotyczącym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, 984, 1047 1473 oraz z 2014r. poz. 423).

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego:

Zespół Szkół nr 29 w  Bydgoszczy, ul. Słoneczna 26, 85-348 Bydgoszcz

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

MIĘSO DROBIOWE

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety zamówienia.
 2. Termin wykonania zamówienia:

01 stycznia 2019r. – 31 grudnia 2019 r.

 1. Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

11 grudnia 2018r. do godz. 14.00.

 1. Osoby uprawnione do kontaktu:

Oksana Krupiak, Justyna Grubich tel. 52 373 08 78

 1. Miejsce składania ofert:

oferty (na załączonym druku)należy przesłać e-mailem na adres: zsnr29@bip.oswiata.bydgoszcz.pl lub złożyć w sekretariacie szkoły w kopertach z dopiskiem „Odpowiedź na zapytanie ofertowe dot. Dostawy artykułów żywnościowych” lub pocztą na adres: Zespół Szkół nr 29 w Bydgoszczy, ul. Słoneczna 26, 85-348 Bydgoszcz.

 1. Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30.000 euro, obowiązującym w Zespole Szkół nr 29 w Bydgoszczy.

 

Ustalenia dodatkowe:

 • Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia własnym transportem na własny koszt i rozładować go w miejscu wskazanym przez zamawiającego.
 • Warunki płatności: Faktura VAT przy każdej dostawie na przelew minimum 14 dni.
 • Co najmniej 14-dniowy termin przydatności do spożycia dostarczanych produktów długoterminowych.

 

Bydgoszcz, dnia 27.11.2018r.

 

 

 • Załączniki
 • wycena
  rozmiar: 87 kB
  Informację wytworzył:
  Oksana Krupiak
  Data wytworzenia:
  2018-11-27
  Wprowadził do BIP:
  Lilianna Dalecka
  Data publikacji w BIP:
  2018-11-27 09:23:34
  Liczba pobrań:
  31
Informację wytworzył:
Oksana Krupiak
Data wytworzenia:
2018-11-27
Odpowiedzialny:
Katarzyna Machalińska
Wprowadził do BIP:
Lilianna Dalecka
Data publikacji w BIP:
2018-11-27 09:23:34
Liczba odsłon:
89