Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Nabór do pracy

Stanowisko:
Nauczyciel przedszkola
Miejsce pracy:
Zespół Szkół nr 34 - Przedszkole nr 46
Termin składania dokumentów:
2018-04-03 12:51
Status naboru:
dokonano wyboru

Dyrektor Zespołu Szkół nr 34  Bydgoszczy

Ogłasza nabór na stanowisko: nauczyciel przedszkola

Miejsce pracy: Przedszkole nr 46 ul. Zacisze 16, Bydgoszcz

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony (umowa na zastępstwo).

Wymiar etatu: pełen etat

 Niezbędne wymagania:

-  wykształcenie- wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym;

- inne  dodatkowe dokumenty  o posiadanych kwalifikacjach;

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie  na w/w stanowisko;

- spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela;

- zaangażowanie, kreatywność;

- nie była karana za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne.

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny

- CV

- kserokopie dokumentów potwierdzające tożsamość, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

- kopie  świadectw pracy potwierdzające przebieg pracy zawodowej;

- oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne;

- oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę  na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. nr. 101. Poz.926 z póź. zm.)

 w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko nauczyciela przedszkola.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać na adres:

 Zespół Szkół nr 34

 ul. Zacisze 16

85-835 Bydgoszcz

z dopiskiem „ OFERTA PRACY NA STANOWISKO –NAUCZYCIEL  PRZEDSZKOLA” pocztą lub osobiście w sekretariacie szkoły w terminie do dnia 3.04.2018 r.

Inne informacje:

- o zakwalifikowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie;

- wyniki rekrutacji będzie umieszczony na stronie internetowej BIP;

- likwidacja dokumentów osób niezakwalifikowanych zostanie przeprowadzona 30 dni po ogłoszonym wyniku rekrutacji.

 

 

 

 

 

Druk dla kandydatów

 

……………………………………………………

miejsce i data złożenia oświadczenia

 

 

…………………………………………………………..

imię i nazwisko osoby składającej oświadczenia

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu prowadzenia procesów rekrutacji na wolne (także w przyszłości) stanowisko pracy.

Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych jest Zespół Szkół nr 34 w Bydgoszczy, z siedzibą ul. Zacisze 16.

Oświadczam, że wszelkie dane podaję dobrowolnie oraz, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie do wglądu do moich danych oraz ich poprawiania.

 

 

 

……………………………………………

podpis osoby składającej oświadczenie

Wynik naboru:

Wybrana zostałą Pani Anna Jakubowska - Wasiuta zamieszkała w Bydgoszczy. Kandydatka spełniła wymagania dotyczące kwalifikacji na  w/w stanowisku.

Informację wytworzył:
Anna Thiesler
Data wytworzenia:
2018-03-28
Wprowadził do BIP:
Hanna Piasecka
Data publikacji w BIP:
2018-03-28 12:53:56
Modyfikował:
Hanna Piasecka
Data ostatniej modyfikacji:
2018-04-24 15:08:06
Liczba odsłon:
1349