Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Nabór do pracy

Stanowisko:
Pracownik do prac lekkich
Miejsce pracy:
Przedszkole nr 46
Termin składania dokumentów:
2018-10-18 12:00
Status naboru:
w toku (minął termin składania dokumentów)

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA DO PRAC LEKKICH

Dyrektor  Zespołu Szkół nr 34 w Bydgoszczy ogłasza nabór na stanowisko pracownika do prac lekkich.

Miejsce Pracy:  Zespół Szkół nr 34 – Przedszkole nr 46 w Bydgoszczy

Stanowisko: pracownik do prac lekkich

Wymiar zatrudnienia: pół etatu

Okres zatrudnienia: na czas  określony

Wymagania:

- wymagania niezbędne z art. 6 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych oraz minimalnych wymagań kwalifikacyjnych określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,

- obywatelstwo polskie,

-stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na w/ w stanowisku

- niekaralność,  

Zakres obowiązków:

Pracownik współpracuje z nauczycielką określonej grupy dzieci,

- codzienne sprzątanie sali zajęć oraz utrzymanie czystości pozostałych przydzielonych pomieszczeń,

- pomoc nauczycielowi podczas zajęć, podczas posiłków i wyjść poza teren placówki,

- przestrzeganie zasad BHP, p.poż. oraz przepisów sanitarnych.

Aplikacje zawierające:

-CV,

- list motywacyjny,

- kserokopie dokumentów  posiadane wykształcenie i kwalifikacje  zawodowe,

- oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

- oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Termin składania dokumentów:

Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół nr 34 w Bydgoszczy ul. Zacisze 16  Bydgoszcz do dnia  18.10.2018 godz.12.00.

Druk dla kandydatów

 

……………………………………………………

miejsce i data złożenia oświadczenia

 

 

…………………………………………………………..

imię i nazwisko osoby składającej oświadczenia

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu prowadzenia procesów rekrutacji na wolne (także w przyszłości) stanowisko pracy.

Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych jest Zespół Szkół nr 34 w Bydgoszczy, z siedzibą ul. Zacisze 16.

Oświadczam, że wszelkie dane podaję dobrowolnie oraz, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie do wglądu do moich danych oraz ich poprawiania.

 

 

 

……………………………………………

podpis osoby składającej oświadczenie

 

 

Informację wytworzył:
Anna Thiesler
Data wytworzenia:
2018-10-12
Wprowadził do BIP:
Hanna Piasecka
Data publikacji w BIP:
2018-10-12 13:25:46
Liczba odsłon:
1060