Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Informacja o rachunkowości szkoły

Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Jurija Gagarina w Bydgoszczy informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zmianami), sprawozdania finansowe szkoły są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty pod następującym adresem: http://bip.bbfo.bydgoszcz.pl/bbfo/450/sprawozdania-finansowe-jednostek-oswiatowych.html

Informację wytworzył:
Magdalena Popielewska
Data wytworzenia:
2019-05-10
Odpowiedzialny:
Magdalena Popielewska
Wprowadził do BIP:
Beata Polasik
Data publikacji w BIP:
2019-05-10 12:40:19
Liczba odsłon:
45