Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Zamówienie publiczne

Zamawiający:
Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych 85-717 Bydgoszcz ul. Gajowa 98
Numer sprawy:
ZSEA.212.3.2017
Tryb postępowania:
zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia:
Roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne remontowe z przebudową pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku szkolnym określone w przedmiarze robót.
Termin składania ofert:
2017-07-13 10:00
Status postepowania:
rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE

(o wartości do 30 000 euro)

 

Na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.759 z późniejszymi zmianami)

Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy ul. Gajowa 98 zaprasza do złożenia ofert na wykonanie remontu i przebudowy pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku szkolnym -  II etap, wg załączonego przedmiaru robót.

 

1.      Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne remontowe z przebudową pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku szkolnym I i II piętro określone przedmiarze robót (zał.)

Oferenci przed złożeniem ofert winni dokonać oględzin budynku we własnym zakresie.

2.      Termin realizacji zamówienia: 60 dni

3.      Warunki płatności: przelew na konto w ciągu 30 dni od daty odbioru robót.

4.      Termin i miejsce złożenia propozycji cenowej: oferty należy złożyć w terminie do 13.07.2017 r. do godz. 10.00 w sekretariacie ZSE-A w Bydgoszczy ul. Gajowa 98.

5.      Osoba do kontaktu z wykonawcami: Barbara Hałas w godz. od 10.00 do 12.00 Tel. 52/ 342-42-91

 

Dodatkowe wymagania: posiadanie niezbędnych uprawnień do wykonywania czynności objętych przedmiotem zamówienia, co należy przedstawić w ofercie wraz z rekomendacjami dotychczasowych wykonanych podobnych robót w ostatnich 5 latach.

Wynik postępowania:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę.

 • Załączniki
 • Przedmiar robót
  rozmiar: 431 kB
  Informację wytworzył:
  Joanna Wójt
  Data wytworzenia:
  2017-07-05
  Wprowadził do BIP:
  Roman Wojtkiewicz
  Data publikacji w BIP:
  2017-07-06 22:03:59
  Liczba pobrań:
  144
Informację wytworzył:
Joanna Wójt
Data wytworzenia:
2017-07-05
Wprowadził do BIP:
Roman Wojtkiewicz
Data publikacji w BIP:
2017-07-06 22:03:59
Modyfikował:
Roman Wojtkiewicz
Data ostatniej modyfikacji:
2017-07-15 20:27:30
Liczba odsłon:
356