Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy
 • Zamówienia publiczne
 • Dostawa abonenckiej centrali stanowiskowej z aparatem systemowym oraz z możliwością przywracania ustawień początkowych.
  zamawiający: Zespół Szkół Elektronicznych im. Wojska Polskiego ul. M. Karłowicza 20, 85-092 Bydgoszcz
  tryb postępowania: przetarg nieograniczony
  termin składania ofert: 2018-11-13 10:00
  Rok: 2018
 • Dostawa interaktywnego monitora dotykowego
  zamawiający: Zespół Szkół Elektronicznych im. Wojska Polskiego ul. M. Karłowicza 20, 85-092 Bydgoszcz
  tryb postępowania: zapytanie ofertowe
  termin składania ofert: 2018-05-30 10:00
  Rok: 2018
 • Dostawa środków czystości
  zamawiający: Zespół Szkół Elektronicznych im. Wojska Polskiego ul. M. Karłowicza 20, 85-092 Bydgoszcz
  tryb postępowania: zapytanie ofertowe
  termin składania ofert: 2018-02-26 10:00
  Rok: 2018
 • dostawa produktów mleczarskich do stołówki internatu Zespołu Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy
  zamawiający: Miasto Bydgoszcz ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, odbiorca Zespół Szkół Elektronicznych ul. M.Karłowicza 20, 85-092 Bydgoszcz
  tryb postępowania: przetarg nieograniczony
  termin składania ofert: 2017-02-17 00:00
  Rok: 2017
 • dostawa jaj do stołówki internatu
  zamawiający: Miasto Bydgoszcz ul.Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, odbiorca Zespół Szkół Elektronicznych ul.M.Karłowicza 20, 85-092 Bydgoszcz
  tryb postępowania: zapytanie ofertowe
  termin składania ofert: 2017-02-10 00:00
  Rok: 2017
 • dostawa ryb i konserw rybnych do internatu
  zamawiający: Miasto Bydgoszcz ul.Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, odbiorca Zespół Szkół Elektronicznych ul.M.Karłowicza 20, 85-092 Bydgoszcz
  tryb postępowania: zapytanie ofertowe
  termin składania ofert: 2017-02-10 00:00
  Rok: 2017
 • dostawa mrożonek do internatu
  zamawiający: Miasto Bydgoszcz ul.Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, odbiorca Zespół Szkół Elektronicznych ul.M.Karłowicza 20, 85-092 Bydgoszcz
  tryb postępowania: zapytanie ofertowe
  termin składania ofert: 2017-02-13 00:00
  Rok: 2017
 • dostawa pieczywa do internatu
  zamawiający: Miasto Bydgoszcz ul.Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, odbiorca Zespół Szkół Elektronicznych ul.M.Karłowicza 20, 85-092 Bydgoszcz
  tryb postępowania: zapytanie ofertowe
  termin składania ofert: 2017-02-15 00:00
  Rok: 2017
 • dostawa drobiu do stołówki internatu
  zamawiający: Miasto Bydgoszcz ul.Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, odbiorca Zespół Szkół Elektronicznych ul.M.Karłowicza 20, 85-092 Bydgoszcz
  tryb postępowania: zapytanie ofertowe
  termin składania ofert: 2017-02-15 00:00
  Rok: 2017
 • dostawę mięsa do stołówki internatu
  zamawiający: Miasto Bydgoszcz ul.Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, odbiorca Zespół Szkół Elektronicznych ul.M.Karłowicza 20, 85-092 Bydgoszcz
  tryb postępowania: zapytanie ofertowe
  termin składania ofert: 2017-02-16 00:00
  Rok: 2017