Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Informacja dotycząca sprawozdań finansowych

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Bydgoszczy informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U.2017.1911 ze zm.), sprawozdania finansowe szkoły są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty pod następującym adresem: http://bip.bbfo.bydgoszcz.pl/bbfo/450/sprawozdania-finansowe-jednostek-oswiatowych.html

Informację wytworzył:
Leszek Siekierski
Data wytworzenia:
2019-05-10
Odpowiedzialny:
Leszek Siekierski
Wprowadził do BIP:
Leszek Siekierski
Data publikacji w BIP:
2019-05-10 11:26:37
Liczba odsłon:
53