Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Nabór do pracy

Stanowisko:
KASJER
Miejsce pracy:
Zespół Szkół Ogólnokształcących NR 5 w Bydgoszczy (BASEN)
Termin składania dokumentów:
2019-04-21 14:00
Status naboru:
w toku (minął termin składania dokumentów)

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Bydgoszczy

ogłasza nabór na stanowisko

 

KASJER

 

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony

         praca w systemie zmianowym, również w soboty i niedziele

Miejsce wykonywania pracy- Basen

 

  1. Wymagania niezbędne:

a)     wykształcenie minimum średnie,

b)     znajomość obsługi kasy fiskalnej i terminali płatniczych,

c)     znajomość obsługi komputera – znajomość pakietu MS Office,

d)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

e)     niekaralność,

f)      umiejętność pracy w zespole.

g)     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

h)     komunikatywność i umiejętność współpracy z ludźmi,

i)      dyspozycyjność i zaangażowanie.

  1. 3.     Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)     Obsługa kasy fiskalnej i terminali płatniczych.

2)     Udzielanie interesantom informacji o świadczonych usługach i zasadach korzystania z obiektu.

3)     Dbałość o pozytywne relacje z klientami.

4)     Sporządzanie raportów bieżących, fiskalnych, dobowych, wystawianie paragonów.

5)     Dbanie o prawidłowy obieg dokumentów.

6)     Zgłaszanie kierownictwu obiektu uwag i spostrzeżeń.

  1. 4.     Wymagane dokumenty:

1)     Życiorys (CV)

2)     Podanie o pracę.

3)     Kopie świadectw pracy.

4)     Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

5)     Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności.

6)     Oświadczenie, że kandydat nie był karany za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7)     Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

8)     Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego
ww. stanowiska.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie szkoły:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5

ul. Szarych Szeregów 4a, 85-829 Bydgoszcz (sekretariat)

 

od 11.03.2019r. do 29.03.209r. w godzinach 09:00 do 14:00

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „KASJER”.

 

Osoby spełniające wymogi formalne zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

 

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Życiorys (CV) powinien być podpisany i opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia  10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2018.poz 1000 ).

Informację wytworzył:
LESZEK SIEKIERSKI
Data wytworzenia:
2019-03-09
Odpowiedzialny:
LESZEK SIEKIERSKI
Wprowadził do BIP:
Leszek Siekierski
Data publikacji w BIP:
2019-03-09 12:23:39
Modyfikował:
Leszek Siekierski
Data ostatniej modyfikacji:
2019-03-26 17:14:35
Liczba odsłon:
1266