Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Nabór do pracy

Stanowisko:
KONSERWATOR MASZYN I URZĄDZEŃ
Miejsce pracy:
Zespół Szkół Ogólnokształcących NR 5 w Bydgoszczy (BASEN)
Termin składania dokumentów:
2019-04-21 14:00
Status naboru:
w toku (minął termin składania dokumentów)

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Bydgoszczy

ogłasza nabór na stanowisko

 

KONSERWATOR MASZYN I URZĄDZEŃ

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

                                 

         praca w systemie zmianowym, również w soboty i niedziele

         Miejsce wykonywania pracy -Basen

 

  1. Wymagania niezbędne:

a)     wykształcenie minimum zawodowe,

b)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)     niekaralność,

d)     umiejętność pracy w zespole.

  1. 2.     Wymagania dodatkowe:

a)     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku konserwatora basenu,

b)     solidność i samodzielność,

c)     mobilność i dyspozycyjność czasowa.

  1. 3.     Dodatkowym atutem będzie:

a)     doświadczenie w obsłudze technicznej basenu oraz w serwisowaniu instalacji basenowej,

b)     uprawnienia do przeglądu urządzeń grzewczych,

c)     uprawnienia do wykonywania prac na wysokości,

d)     posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego SEP w zakresie

-        eksploatacji i dozoru instalacji i urządzeń elektrycznych,

-        eksploatacji i dozoru instalacji i urządzeń cieplnych,

e)     znajomość technologii uzdatniania wody basenowej,

f)      znajomość zagadnień dotyczących wentylacji pomieszczeń.

  1. 4.     Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)     Obsługa i nadzór nad urządzeniami basenowymi – utrzymanie właściwych parametrów urządzeń uzdatniania wody.

2)     Konserwacja urządzeń filtrujących, ogrzewających wodę w basenie.

3)     Konserwacja systemu wentylacji.

4)     Uzupełnianie środków chemicznych zgodnie z instrukcją.

5)     Obsługa, naprawa i konserwacja elektrycznych urządzeń znajdujących się w obiekcie.

6)     Prace porządkowe wewnątrz i na zewnątrz obiektu.

  1. 5.     Wymagane dokumenty:

1)     Życiorys (CV)

2)     Podanie o pracę.

3)     Kopie świadectw pracy.

4)     Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

5)     Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności.

6)     Oświadczenie, że kandydat nie był karany za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7)     Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

8)     Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska konserwatora urządzeń basenowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie szkoły:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5

ul. Szarych Szeregów 4a, 85-829 Bydgoszcz (sekretariat)

 

od 11.03.2019r. do 29.03.2019r. w godzinach 09:00 do 14:00

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „KONSERWATOR MASZYN I URZĄDZEŃ”.

 

Osoby spełniające wymogi formalne zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

 

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Życiorys (CV) powinien być podpisany i opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia  10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2018.poz 1000 ).

Informację wytworzył:
LESZEK SIEKIERSKI
Data wytworzenia:
2019-03-09
Odpowiedzialny:
LESZEK SIEKIERSKI
Wprowadził do BIP:
Leszek Siekierski
Data publikacji w BIP:
2019-03-09 12:37:47
Modyfikował:
Leszek Siekierski
Data ostatniej modyfikacji:
2019-03-26 17:14:10
Liczba odsłon:
422