Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Nabór do pracy

Stanowisko:
PORTIER / PRACOWNIK OCHRONY
Miejsce pracy:
Zespół Szkół Ogólnokształcących NR 5 w Bydgoszczy (BASEN)
Termin składania dokumentów:
2019-04-21 14:00
Status naboru:
w toku (minął termin składania dokumentów)

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Bydgoszczy

ogłasza nabór na stanowisko

 

PORTIER / PRACOWNIK OCHRONY

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

         praca w systemie zmianowym, również w soboty i niedziele

         Miejsce wykonywania pracy- Basen

  1. Wymagania niezbędne:

a)     wykształcenie minimum zawodowe,

b)     znajomość obsługi komputera – znajomość pakietu MS Office,

c)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

d)     niekaralność,

e)     umiejętność pracy w zespole,

f)      wysoki poziom kultury osobistej,

g)     dyspozycyjność i odpowiedzialność,

h)     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

  1. 2.     Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)     Obsługa monitoringu.

2)     Prowadzenie ewidencji wejść i wyjść grup korzystających z obiektu.

3)     Wydawanie i odbiór kluczy osobom upoważnionym.

4)     Dokonywanie obchodu budynku.

5)     Otwieranie i zamykanie bramy wjazdowej.

6)     Wykonywanie prac porządkowych wokół budynku.

7)     Wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb, zleconych przez przełożonego.

  1. 4.     Wymagane dokumenty:

1)     Życiorys (CV)

2)     Podanie o pracę.

3)     Kopie świadectw pracy.

4)     Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

5)     Oświadczenie, że kandydat nie był karany za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6)     Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

7)     Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego
ww stanowiska.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie szkoły:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5

ul. Szarych Szeregów 4a, 85-829 Bydgoszcz (sekretariat)

 

od 11.03.2019r. do 29.03.2019r. w godzinach 09:00 do 14:00

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „PORTIER / PRACOWNIK OCHRONY”.

 

Osoby spełniające wymogi formalne zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

 

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Życiorys (CV) powinien być podpisany i opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2018.poz 1000 ).

Informację wytworzył:
LESZEK SIEKIERSKI
Data wytworzenia:
2019-03-09
Odpowiedzialny:
LESZEK SIEKIERSKI
Wprowadził do BIP:
Leszek Siekierski
Data publikacji w BIP:
2019-03-09 12:46:29
Modyfikował:
Leszek Siekierski
Data ostatniej modyfikacji:
2019-03-26 17:13:38
Liczba odsłon:
665