Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Nabór do pracy

Stanowisko:
SAMODZIELNY REFERENT
Miejsce pracy:
Zespół Szkół Ogólnokształcących NR 5 w Bydgoszczy (BASEN)
Termin składania dokumentów:
2019-04-21 14:00
Status naboru:
w toku (minął termin składania dokumentów)

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Bydgoszczy

ogłasza nabór na stanowisko

 

SAMODZIELNY REFERENT

 

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar zatrudnienia: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy- Biuro Basenu

 

  1. Wymagania niezbędne:

a)     wykształcenie:

-        średnie umożliwiające wykonywanie zadań na ww stanowisku,

-        min. pięcioletni staż pracy

  1. 2.     Wymagania dodatkowe:

a)     dyspozycyjność,

b)     znajomość obsługi komputera,

c)     podstawowa znajomość przepisów prawa z zakresu:

-        kodeksu pracy,

-        kodeksu postępowania administracyjnego,

-        ustawy o zamówieniach publicznych,

-        umiejętność pracy w szkole,

-        umiejętność pracy w zespole.

  1. 3.     Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)     Prowadzenie dokumentacji w zakresie spraw personalnych.

2)     Sporządzanie grafików pracy pracowników oraz rozliczanie przepracowanych godzin.

3)     Prowadzenie i obsługa umów z podmiotami zewnętrznymi i dostawcami usług.

4)     Kontrola stanów magazynowych materiałów biurowych, towarów handlowych
i środków czystości oraz higienicznych dla potrzeb obiektu oraz dokonywanie zamówień na ww. środki.

5)     Prowadzenie ksiąg inwentarzowych obiektu sportowego.

6)     Prowadzenie ewidencji wydawanych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

7)     Udzielanie informacji interesantom o świadczonych usługach i zasadach korzystania z obiektu na podstawie obowiązujących regulaminów.

 

  1. 4.     Wymagane dokumenty:

1)     Życiorys (CV)

2)     Podanie o pracę.

3)     Kopie świadectw pracy.

4)     Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

5)     Kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

6)     Oświadczenie, że kandydat nie był karany za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7)     Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie szkoły:

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5

ul. Szarych Szeregów 4a, 85-829 Bydgoszcz (sekretariat)

 

od 11.03.2019r. do 29.03.2019r. w godzinach 09:00 do 14:00

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „SAMODZIELNY REFERENT”.

 

Osoby spełniające wymogi formalne zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

 

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Życiorys (CV) powinien być podpisany i opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2018.poz 1000 ).

Informację wytworzył:
LESZEK SIEKIERSKI
Data wytworzenia:
2019-03-09
Odpowiedzialny:
LESZEK SIEKIERSKI
Wprowadził do BIP:
Leszek Siekierski
Data publikacji w BIP:
2019-03-09 12:57:34
Modyfikował:
Leszek Siekierski
Data ostatniej modyfikacji:
2019-03-26 17:10:36
Liczba odsłon:
1561