Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy
  • Zamówienia publiczne
  • remont dachu budynku szkoły
    zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7
    tryb postępowania: zapytanie ofertowe
    termin składania ofert: 2012-03-10 00:00
    Rok: 2012