Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Sprawozdania finansowe

Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zmianami), sprawozdania finansowe szkoły są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty pod następującym adresem: http://bip.bbfo.bydgoszcz.pl/bbfo/450/sprawozdania-finansowe-jednostek-oswiatowych.html

Informację wytworzył:
Janusz Tomas
Data wytworzenia:
2019-05-10
Wprowadził do BIP:
Leszek Łuczak
Data publikacji w BIP:
2019-05-10 06:14:32
Liczba odsłon:
37