Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Informacje o placówce

Nazwa szkoły:
Bursa Nr 1
im. Małgorzaty Szułczyńskiej
Rodzaj szkoły:
Bursa
Telefon:
52 342 46 82
Faks:
52 342 46 91
Poczta elektroniczna:
Adres:
ul. Bartosza Głowackiego 37
85-717 Bydgoszcz
Dyrektor:
Maria Konarzewska
Inspektor ochrony danych:
Beata Michalska
iod@um.bydgoszcz.pl
Skrzynka ePUAP:
skrytka ePUAP: /umb-b1/SkrytkaESP

Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest 

Bursa nr 1 im. Małgorzaty Szułczyńskiej w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Bartosza Głowackiego 37, 85-717 Bydgoszcz

 1. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować  z Administratorem Danych Osobowych za pomocą e-mail:

bursa@bursa.bydgoszcz.pl

lub pisemnie na adres:

Bursa nr 1 im. Małgorzaty Szułczyńskiej w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Bartosza Głowackiego 37, 85-717 Bydgoszcz

 

 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
  na administratorze danych wynikającego z ustawowych zadań gminy jak również realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
 2. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa.
 3. Nie podanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie skutkować brakiem możliwości wszczęcia sprawy lub wydaniem decyzji o odmowie załatwienia wnioskowanej sprawy.
 4. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy,
  w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.
 6. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
  1. Dostępu do swoich danych osobowych.
  2. Poprawiania swoich danych osobowych.
  3. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania  w przypadku:

-        zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,

-        potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Bursa nr 1 w Bydgoszczy, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 1. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informację wytworzył:
Maria Konarzewska
Data wytworzenia:
2011-06-10
Wprowadził do BIP:
Agnieszka Pietrzak
Data publikacji w BIP:
2012-01-13 11:22:36
Modyfikował:
Maria Konarzewska
Data ostatniej modyfikacji:
2022-05-31 07:33:55
Liczba odsłon:
32817